CRICUT JOY™ 高級套裝

Kuantitas

Ringkasan

+
1. CRICUT JOY™ 主機 2. 智能乙烯基耐久系列-幻彩色套裝3色 (2007154) 3. 鑲嵌式卡紙-淺粉套裝(2007259) 4. 入門工具包(2007994) 5. 卡紙底板墊(2007968) 6. 轉印膠紙(2007373) 7. 鑲嵌式卡紙-彩色套裝 (2007260) 8. 智能乙烯基耐久系列-優雅套裝(5色) (2007120) 9. 智能熨印貼系列-經典套裝(3色) (2007218) 10. 智能熨印貼系列-璀璨閃 (2007225) 11. 智能熨印貼系列-水墨染(藍色) (2007237) 12. 便攜收納手提袋(2007812) 13. 不溶性墨水筆 0.3 (黑、紅、藍) (2007089) ** 如套裝配件有缺,會以同系配件補上

Anda mungkin juga suka