CRICUT JOY™ 基本套裝

數量

簡介

+
Cricut JOY™ 基本套裝包括: 1. CRICUT JOY™主機 2. CRICUT JOY™ 智能乙烯基耐久系列-優雅套裝(5色)(2007120) 3. CRICUT JOY™ 鑲嵌式卡紙-淺粉套裝(2007259) 4. CRICUT JOY™ 入門工具包(2007994) 5. CRICUT JOY™ 卡紙底板墊 (2007968) 6. CRICUT JOY™ 轉印膠紙(2007373) ** 如套裝配件有缺,會以同系配件補上

你可能感興趣的商品